บทความข่าวสาร

ข่าวสาร ความรู้ บทความเกี่ยวกับบ้าน ที่ดิน คอนโด

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบธุรกิจโรงแรม

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบธุรกิจโรงแรม เป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ดี การลงทุนในธุรกิจโรงแรมก็จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้

ประเภทของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบธุรกิจโรงแรม

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบธุรกิจโรงแรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • การลงทุนซื้อโรงแรม

การลงทุนซื้อโรงแรม เป็นการลงทุนที่ลงทุนเงินก้อนใหญ่ แต่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง เจ้าของโรงแรมจะต้องเป็นผู้ดูแลและบริหารโรงแรมเองทั้งหมด ซึ่งอาจต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก

 • การลงทุนซื้อห้องชุดในโรงแรม

การลงทุนซื้อห้องชุดในโรงแรม เป็นการลงทุนที่ลงทุนเงินก้อนน้อยลง แต่ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าการลงทุนซื้อโรงแรม เจ้าของห้องชุดสามารถปล่อยเช่าห้องชุดให้กับโรงแรมเพื่อบริหารได้ ซึ่งโรงแรมจะเป็นผู้ดูแลและบริหารห้องชุดให้ทั้งหมด

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบธุรกิจโรงแรม

ก่อนตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบธุรกิจโรงแรม จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ทำเลที่ตั้ง

ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จของธุรกิจโรงแรม โรงแรมควรตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ เดินทางสะดวก และอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งธุรกิจ

 • ขนาดและรูปแบบของโรงแรม

ขนาดและรูปแบบของโรงแรมควรเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเจาะจง ตัวอย่างเช่น โรงแรมขนาดเล็กเหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะที่โรงแรมขนาดใหญ่เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายและบริการระดับพรีเมียม

 • แบรนด์โรงแรม

แบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงจะช่วยให้โรงแรมเป็นที่รู้จักและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น เจ้าของโรงแรมสามารถเลือกลงทุนในโรงแรมที่มีแบรนด์อยู่แล้ว หรือลงทุนสร้างโรงแรมใหม่ภายใต้แบรนด์ของตนเอง

 • การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการโรงแรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ เจ้าของโรงแรมควรเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมมาเป็นผู้ดูแลและบริหารโรงแรม

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบธุรกิจโรงแรม

ข้อดี

 • ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง
 • มีความเสี่ยงต่ำ
 • ลงทุนได้หลากหลายรูปแบบ

ข้อเสีย

 • ต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่
 • ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
 • ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สรุป

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบธุรกิจโรงแรม เป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง หากเจ้าของโรงแรมมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ